Jakie tereny w granicach Krakowa powinny zostać objęte programem Natura 2000? Dzisiaj krakowscy radni zajmą się prezydenckim projektem uchwały opiniującej propozycje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie obszarów, które mają podlegać specjalnej ochronie.

W ubiegłym tygodniu, do Miasta wpłynęło stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie obszarów na terenie Krakowa, które mają podlegać specjalnej ochronie w ramach programu Natura 2000. Rządowa wersja zakłada, że w naszym mieście do programu Natura 2000 miałoby wejść około 400, a nie – jak pierwotnie planowano – prawie 1000 hektarów terenów. Specjalnej ochronie podlegałyby trzy specjalne obszary siedlisk: „Łąki Nowohuckie” o powierzchni 61,8 ha, „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy”, składający się z kilku enklaw o łącznej powierzchni 284 ha oraz „Skawiński obszar łąkowy” o powierzchni 44,1 ha – część tego terenu znajduje się poza granicami Krakowa.

Prezydent miasta proponuje, by obszar „Łąki Nowohuckie” zmniejszyć o około 2 ha w rejonie ulicy Odmętowej, który pozostaje poza granicami użytku ekologicznego, w myśl obowiązującej uchwały Rady Miasta. Podobnie w przypadku „Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego” proponuje się wyłączenie podobszarów najmniej wartościowych przyrodniczo z 2003 roku. Prezydent rekomenduje też Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska hierarchię poszczególnych obszarów pod względem wartości przyrodniczych i perspektyw utrzymania we właściwym stanie ochrony siedlisk i gatunków.

źróło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj