Radni gminy Sitkówka-Nowiny (woj. świętokrzyskie) uchwalili stawki za wywóz śmieci – 4 zł i 8 zł od osoby. Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego dopuścili się „rażącego naruszenia prawa i statutu gminy”.

Jedne z najniższych stawki za wywóz śmieci – 4 zł i 8 zł od osoby – zostały uchwalone głosami radnych z Klubu „Wspólne Dobro” na sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku. Zdaniem wójta Stanisława Baryckiego po pierwsze radni dopuścili się „rażącego naruszenia prawa i statutu gminy” i zaskarży uchwałę, gdy wpłynie do wojewody. Zdaniem wójta swoich propozycji stawek radni nie podparli żadnymi wyliczeniami. – Kto zapłaci jeżeli system odbioru i zagospodarowania śmieci się nie zbilansuje, a nie wolno do niego dokładać z budżetu gminy? – pytają urzędnicy Urzędu Gminy.

Propozycja przygotowana przez urząd i zaproponowana radnym przez wójta mówiła o stawce 6,50 zł od osoby za śmieci posegregowane i 12 zł za śmieci nieposegregowane.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj