Mieszkańcy Radomia, którzy planują w tym roku demontaż dachu wykonanego z wyrobów zawierających azbest, mogą liczyć na pomoc gminy – miasto w całości pokrywa koszty transportu i unieszkodliwienia azbestu.

Urząd Miejski kontynuuje realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia, przyjętego w 2010 roku.

W ubiegłym roku do radomskiego magistratu wpłynęło 70 deklaracji wykonania demontażu azbestowych dachów. Miasto właśnie przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzyskanie dotacji na zbiórkę, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.  Z tej właśnie przyczyny Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się do właścicieli nieruchomości, którzy w bieżącym roku mają zamiar wykonać demontaż pokryć dachowych, o pilne – w terminie do 15 marca –  składanie wniosków.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj