W latach 2009 i 2010 w ramach projektu „Rowerem do szkoły” realizowanego przez gminę wspólnie z Salonem Rowerowym „RODEX” na koszt miasta na terenach przyszkolnych zamontowanych zostało 330 stojaków rowerowych. W tym roku władze miasta również przeznaczają pieniądze na ten cel. Powinno ich wystarczyć na ponad setkę nowych stojaków.

Realizacja  projektu w 2011 roku będzie się odbywała pod hasłem „Ustaw swój stojak” i będzie obejmować ogólnodostępne tereny miasta. Mogą to być zarówno te miejsca, gdzie już została zamontowna określona – i niewystarczająca w stosunku do potrzeb – liczba stojaków, jak i całkiem nowe. Każdy mieszkaniec może wskazać miejsca publiczne, gdzie przydałyby się stojaki.

Nowe stojaki będą takie same, jak dotychczas – w kształcie odwróconej litery U.  Mogą zostać  zainstalowane  w pasach drogowych oraz na terenach należących do gminy miasta Radomia. Natomiast nie przewiduje się montażu stojaków na terenach prywatnych. Preferowane będą te miejsca, które objęte są monitoringiem.

Pojedynczy stojak umożliwia przypięcie dwóch rowerów. Maksymalna ilość stojaków w jednym miejscu wynosi 5 sztuk. Na zgłoszenia radomski magistrat czeka do końca kwietnia. Zgłoszenia wypełnione na formularzu należy kierować drogą mailową na adres: srodowisko@umradom.pl

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj