W latach 2009 i 2010 w ramach projektu „Rowerem do szkoły” realizowanego przez gminę wspólnie z Salonem Rowerowym „RODEX” na koszt miasta na terenach przyszkolnych zamontowanych zostało 330 stojaków rowerowych. W tym roku władze miasta również przeznaczają pieniądze na ten cel. Powinno ich wystarczyć na ponad setkę nowych stojaków.

Realizacja  projektu w 2011 roku będzie się odbywała pod hasłem „Ustaw swój stojak” i będzie obejmować ogólnodostępne tereny miasta. Mogą to być zarówno te miejsca, gdzie już została zamontowna określona – i niewystarczająca w stosunku do potrzeb – liczba stojaków, jak i całkiem nowe. Każdy mieszkaniec może wskazać miejsca publiczne, gdzie przydałyby się stojaki.

Nowe stojaki będą takie same, jak dotychczas – w kształcie odwróconej litery U.  Mogą zostać  zainstalowane  w pasach drogowych oraz na terenach należących do gminy miasta Radomia. Natomiast nie przewiduje się montażu stojaków na terenach prywatnych. Preferowane będą te miejsca, które objęte są monitoringiem.

CCJ 300 x 250

Pojedynczy stojak umożliwia przypięcie dwóch rowerów. Maksymalna ilość stojaków w jednym miejscu wynosi 5 sztuk. Na zgłoszenia radomski magistrat czeka do końca kwietnia. Zgłoszenia wypełnione na formularzu należy kierować drogą mailową na adres: srodowisko@umradom.pl

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj