Park Kulturowy „Stary Radom” ma powstać w granicach ulic Dębowej, Garbarskiej, Okulickiego i Maratońskiej. Będzie to nie tylko kolejny, park miejski. Dzięki włączeniu weń terenu Starego Miasta zyska swój pełny wymiar i rangę, natomiast poprzez dołączenie Starego Ogrodu – racjonalną kompozycję.

Stary Ogród ma zostać połączony z ciągiem parkowym doliny Mlecznej kładkami pieszymi i rowerowymi ponad ul. Okulickiego.

Utworzenie Parku Kulturowego obejmującego w horyzoncie czasowym okres od pierwszego osadnictwa słowiańskiego w dolinie rzeki Mlecznej aż do Starego Miasta lokowanego na prawie średzkim, ma również swoje uzasadnienie historyczne. Dodatkowym argumentem przemawiającym na rzecz takiego postępowania jest fakt, że całe Stare Miasto od 1989 roku objęte jest strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej. Połączenie organizmu Starego Miasta z założeniami skansenowo-parkowo-rekreacyjnymi doliny Mlecznej ma w zamiarze władz miasta ułatwić rewitalizację Starego Miasta i spowodować znaczący wzrost jego atrakcyjności zarówno dla osób przyjezdnych – turystów, jak i mieszkańców.
 
Planowany park kulturowy ma objąć środkową część korytarza zieleni wyznaczanego od południowego zachodu na północo-północny wschód przepływem Mlecznej.
 
Koncepcje zagospodarowania doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ul. Maratońskiej do Okulickiego jako tereny zielone pojawiały się od szeregu lat. Nowym impulsem do prac na rzecz ochrony tego terenu zielonego stała się inicjatywa prezydenta Radomia zmierzająca do stworzenia Parku Kulturowego ”Mleczna”. W zgodnej opinii ekspertów: architektów-urbanistów, archeologów i przyrodników, dolina Mlecznej powinna stać się kolejnym, zagospodarowanym terenem zielonym miasta Radomia.
 
Stworzenie planowanego parku podwoi obecny stan posiadania takich terenów przez mieszkańców miasta. W obecnej chwili łączna powierzchnia parków w Radomiu to zaledwie 50 ha (w tym 3 parki wpisane do rejestru zabytków o łącznej powierzchni 23,35 ha). Inaczej mówiąc, na głowę mieszkańca przypada ok. 2,2 m. kw. powierzchni parkowej.
 
W związku z istnieniem na terenie planowanego Parku zabudowy  współczesnej po stronie północno-zachodniej, dodatkowym elementem odgraniczającym tereny zielone Parku od tej części  ma być wysoki bulwar z ograniczonym ruchem kołowym, ścieżką rowerowo-rolkową i chodnikiem dla pieszych, biegnący równolegle do ul. Garbarskiej na granicy działek.
 
Od strony południowo-wschodniej proponuje się drugi, niski bulwar z zakazem ruchu samochodowego, przeznaczony dla rowerzystów, rolkarzy i pieszych. Tym samym spełniona zostałaby idea harmonijnego połączenia rowerowego trasy Las Kapturski – Szydlowiecka, i utworzony zostanie pierścień komunikacji rowerowej wokół terenów zielonych – rezerwatu archeologicznego, rezerwatu przyrodniczo-edukacyjnego i parku rekreacyjnego. Obie części pierścienia powinny być połączone przez ścieżkę pieszo-rowerową łączącą oba bulwary na wysokości cmentarza.

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj