Za odprowadzanie deszczówki w Radomiu trzeba będzie zapłacić ok. złotówki za metr kwadratowy powierzchni utwardzonej – gotowy jest już projekt uchwały w sprawie tzw. podatku deszczowego.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, uchwałę przyjęto nie bez problemów i przy długim sprzeciwie radnych, którzy nie godzili się właśnie z wprowadzeniem opłat za odprowadzania wody deszczowej do sieci. Upór władz miasta był jednak duży, bo za czwartym podejściem, po modyfikacji wniosku oraz dzięki pełnej mobilizacji radnych PiS i nieoczekiwanej absencji podczas głosowania radnej opozycji, uchwałę o przekazaniu sieci przyjęto, po czym ruszyły prace nad ustalaniem wysokości opłat.

Jak wynika z opublikowanego właśnie w Biuletynie Informacji Publicznej projektu uchwały, ustalono trzy grupy taryfowe. I grupa obejmuje tereny przemysłowe, składowe lub należące do baz transportowych. Ich właściciele będą płacić 1,20 zł za m kw. powierzchni utwardzonej na rok. Druga grupa to drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej (tu największym płatnikiem będzie gmina), z opłatą 1,01 zł za m kw. na rok. Do ostatniej grupy wpisano drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej, w miejscach gdzie gęstość zaludnienia przekracza 1300 osób na km kw. (np. osiedla mieszkaniowe), i zaproponowano opłatę 0,98 zł za m kw. na rok – czytamy w „Gazecie Wyborczej”.

"Wprowadzenie opisanego wyżej systemu cen zapewni niezbędne przychody dla należytego utrzymania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i poprawienia jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych" – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Jak wynika z projektu uchwały (jeżeli radni ją przegłosują), opłaty miałyby wejść w życie 1 lipca tego roku i w tej wysokości obowiązywać do końca 2009 roku.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj