Strażnicy miejscy z Radomia apelują o reakcję mieszkańców na przypadki zaśmiecania miasta.

Pomimo dużych trudności w ustalaniu osób odpowiedzialnych  za zaśmiecone nieruchomości, strażnicy doprowadzili do wyegzekwowania uprzątnięcia wielu miejsc na terenie Radomia. Straż Miejska od początku 2010 roku przeprowadziła 889 kontroli posesji w tym 189 kontroli wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Strażnicy nałożyli 234 mandaty karne, skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu, wystosowali 63 wezwania do właścicieli posesji oraz 38 pism o uprzątnięcie terenu.

Strażnicy miejscy przyłapali na gorącym uczynku m.in. osoby myjące pojazdy przy ul. Folwarcznej, wyrzucające gruz budowlany przy ul. Dębowej, podrzucające śmieci do kontenerów za których opróżnianie płaci RTBS Administrator, wypalające plastiki oraz kable przy ul. Folwarcznej.   

Osoby, dla których nie jest istotna ochrona środowiska, muszą się liczyć z wysokimi karami, nawet do 500 zł w postaci mandatu, natomiast w postępowaniu sądowym – z grzywną nawet do 5000 zł. Przypomnijmy, że koszt odbioru odpadów suchych oraz mokrych z 5-osobowego gospodarstwa domowego  to koszt ok. 40 zł. miesięcznie.    

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj