Sześć polskich miast znalazło się w ostaniej edycji rankingu “inteligentnych” miast. Ranking sporządzany jest od 2007 roku przez Politechnikę Wiedeńska, Politechnikę w Delft oraz Uniwersytet w Lublanie w ramach „European Smart City Project”.

Uczelnie po raz trzeci zanalizowały zdefiniowane wskaźniki „stopnia inteligencji” 77 miast europejskich, wybranych spośród ok. 1600, na podstawie trzech kryteriów:
– liczba mieszkańców między 100 a 500 tysięcy (miasta średniej wielkości, o typowej roli kulturotwórczej i gospodarczej),
– co najmniej jedna uczelnia wyższa (kapitał intelektualny), obszar oddziaływania obejmujący poniżej 1,5 mln mieszkańców (odfiltrowanie miast zdominowanych przez wielkich sąsiadów).

Miasta analizowane są w sześciu kategoriach: inteligentne zarządzanie, inteligentna gospodarka, inteligentna mobilność, inteligentne środowisko naturalne, inteligentna populacja i inteligentne warunki życia.

Czołowe miejsca we wszystkich tych kategoriach zajmują miasta krajów Beneluksu i Europy Północnej – Skandynawii i Finlandii. Z obszaru Europy Środkowej wysoką pozycję zajmują miasta austriackie.

W edycji 3.0 (2014 r.) analizy znalazło się sześć miast z Polski (w nawiasach miejsca w rankingu według sumy wskaźników wszystkich sześciu kategorii): Rzeszów (55), Szczecin (56), Bydgoszcz (62), Białystok (66), Kielce (68) i Suwałki (70).

W poszczególnych kategoriach najlepsze miejsce (zaledwie 45) osiągnął Białystok w kategorii inteligentne zarządzanie. Ogólnie pozycje analizowanych polskich miast, niestety, pogorszyły się w stosunku do edycji z 2013 r.

Cały ranking można znaleźć na stronie projektu: smart-cities.eu

Więcej o idei “smart city” – już w lutowym wydaniu Przeglądu Komunalnego w artykule “Jak zbudować inteligentne miasto?” autorstwa doktora Andrzeja Sobczaka ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Tomasza Kulisiewicza z Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj