Co roku każdy mieszkaniec Europy produkuje średnio 174 kg odpadów opakowaniowych (Eurostat 2018) z czego średnio 20–30% to opakowania po napojach. Tak duża ilość generowanych odpadów opakowaniowych jest również spowodowana odchodzeniem od opakowań wielokrotnego użytku – pisze Bartosz Malowaniec w najnowszym raporcie pt. “Gospodarka odpadami opakowaniowymi po napojach w Polsce: teraz i w niedalekiej przyszłości” przygotowanym przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste we współpracy z Fundacją Instytut Samorządowy.

“Coraz większe zaśmiecenie to fakt. Potwierdzają go kolejne ekspertyzy oraz to, co widzimy wokół. Na wagę problemu wskazują także kierunki polityki Unii Europejskiej, mające na celu przeciwdziałanie zaśmiecaniu” – piszą eksperci PSZW.

Raport ma być głosem organizacji pozarządowych spoglądających na kwestie zaśmiecenia z perspektywy środowiska i społeczeństwa, a nie własnych interesów i zysków, “bo tak trzeba nazwać próbę pominięcia puszek i szklanych butelek w budowanym systemie kaucyjnym w Polsce”.

Mimo doświadczeń europejskich w zakresie skutecznych systemów kaucyjnych obejmujących wszystkie opakowania po napojach – piszą autorzy raportu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska wciąż się waha, czy polski system kaucyjny powinien objąć puszki i szklane butelki.

“Polskie Stowarzyszenie Zero Waste patrzy na odpady ponad podziałami na plastik metal i szkło, a naszym jedynym interesem jest ochrona czystego środowiska, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt oraz bardziej efektywna gospodarka” – uważają ekolodzy.

Raport “Gospodarka odpadami opakowaniowymi po napojach w Polsce: teraz i w niedalekiej przyszłości” przypomina, że system kaucyjny ma na celu: zmniejszenie zaśmiecenia, zwiększenie recyklingu, przybliżenie Polski do modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Autorzy raportu piszą także o regulacjach Unii Europejskiej, współzależności, jaka łączy ROP i system kaucyjny, ekomodulacji opłat na przykładzie systemu fińskiego, znaczeniu opakowań wielorazowych, sytuacji w kraju, systemach kaucyjnych w wybranych krajach Europy, m.in. Litwy, Niemiec, Finlandii, propozycji polskiego systemu kaucyjnego, argumentach za włączeniem wszystkich rodzajów opakowań do efektywnego systemu kaucyjnego.

Pełną treść raportu można pobrać STĄD.

Czytaj więcej

Skomentuj