Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku stosunku do poprzedniego nawet o 25 proc. i przekroczą 5 mld zł – wynika z przedstawionego we wtorek raportu Instytutu Energii Odnawialnej.

Jak ocenili eksperci IEO rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce.

“Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, co obrazuje dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5 proc. przyrostu mocy w UE” – wskazano.

Fotowoltaika w Polsce cały czas rośnie w dobrym tempie

Według prognoz, Polska w 2020 r. utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w Unii Europejskiej. IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW.

Eksperci IEO wskazali, że w 2019 r. najwięcej nowych mocy zainstalowano 640 MW w mikroinstalacjach, stanowiły ponad 70 proc całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, co oznacza prawie trzykrotny wzrost r/r.

“W pierwszym kwartale 2020 przyłączono do sieci około 300 MW mikroinstalacji PV. Szybko przyśpiesza rozwój farm fotowoltaicznych. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty o łącznej mocy prawie 1700 MW. W tegorocznej aukcji wolumen dla fotowoltaiki jest przewidziany na co najmniej 1500 MW. Dotychczas do eksploatacji zostało oddane około 370 MW w farmach PV. Oznacza to, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w sektorze farm PV, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji. W latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikroinstalacji. Rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak to ma miejsce obecnie, na zrównoważony” – wskazali.

Z analiz IEO wynika, że firmy PV planują szybki rozwój, pomimo przejściowych trudności wywołanych pandemią. Najczęściej wskazywanym kierunkiem rozwoju było dalsze zwiększenie zatrudnienia – po tym, jak na koniec 2019 roku zatrudnienie w branży sięgnęło 6 tys. etatów, aż 90 proc. firm ponownie wyraziło chęć zwiększenia liczby miejsc pracy. 85 proc. ankietowanych planuje dalsze zwiększenie zdolności wykonawczych. “Spektakularne sukcesy branży nie powinny jednak prowadzić do przekonania, że fotowoltaika ma gwarancje sukcesu na zawsze. Pierwszym okresem próby mogą być lata 2023-2024, gdy obecnie systemy wsparcia nie będą już działać” – zaznaczyli autorzy raportu.

Transformacja energetyczna rozpoczęta

Prezes IEO Grzegorz Wiśniewski ocenił, że fotowoltaika przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. – Jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej, ale także w całej polskiej elektroenergetyce. Jako jedyna branża OZE była w stanie w latach 2019-2020 zmobilizować więcej kapitału na inwestycje niż cała energetyka konwencjonalna. Jest też w stanie pozyskać zaufanie polskich i zagranicznych inwestorów kapitałowych – zauważył.

W jego opinii, by zapewnić dalszy trwały rozwój, branża powinna szukać partnerstwa z rządem, współpracy na rzecz przyspieszenia wdrożenia dyrektyw i przygotowania do szybkiej absorpcji nowych środków UE i ze wsparciem rządu wpisać się w nowe ramy polityki UE, z planem pełnego urynkowienia najpóźniej do 2025 roku oraz rozwoju innowacji i eksportu.

Z kolei pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu Ireneusz Zyska wskazał przy okazji prezentacji raportu, że globalna pandemia uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE.

– Szybki wzrost mocy w krajowym systemie energetycznym zwiększa zapotrzebowanie rynku na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych i powoduje zmniejszanie zależności od dostaw nowych technologii i komponentów z zagranicy. Konsorcjum firm produkcyjnych z branży PV, pod nazwą Przemysłowy Panel PV, ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom wejść w niszę europejskiego rynku fotowoltaiki i zająć znaczącą pozycję w łańcuchu dostaw, do tej pory zdominowanych przez dostawców azjatyckich – powiedział.

Jak dodał, wraz z polityką Zielonego Ładu, na rzecz odbudowy rynku PV w UE, rodzi się szansa na odbudowę krajowej produkcji komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE.

– Mam nadzieję, że inicjatywa polskich firm z branży PV pozwoli na stworzenie w bliskiej przyszłości tysięcy nowych miejsc pracy i doprowadzi do wzrostu potencjału eksportowego. Cieszę, że jako pełnomocnik rządu ds. OZE mogę patronować temu przedsięwzięciu. Wierzę, że w krótkim czasie Polska może stać liderem branży PV w Europie. Ministerstwo Klimatu dba rozwój branży OZE w Polsce, zapewniając dobre otoczenie regulacyjne i wspierając takie inicjatywy, jak Przemysłowy Panel PV – zapewnił Zyska.

Pełny tekst raportu dostępny jest pod tym linkiem.

Czytaj więcej

Skomentuj