Zajmujące się m.in. pielęgnacją najcenniejszych przyrodniczych obiektów w zabytkowym parku Donnersmarcków, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego otrzymało dotację WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 40 tys. zł.

Środki te przeznaczone zostaną na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 82 starych drzew rosnących w alei lipowej łączącej Pałac Donnersmarców w Nakle Śląskim wraz z otaczającym go parkiem, z budynkami kościoła folwarku i cmentarzem, który wraz z terenami leśnymi tworzy unikalną i dobrze zachowaną kompozycję przestrzenną.

Od 1997 roku aleja lipowa w Nakle Śląskim jest objęta ochroną pomników przyrody. Choć posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, kulturowe i estetyczne, dziś teren ten wymaga gruntownych prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych. Ostatni raz prace takie wykonano w tym miejscu dziewięć lat temu. Teraz stan alei zagraża nie tylko jej trwałości ale wręcz bezpieczeństwu ludzi. Porośnięte i połamane konary, przerośnie i zaniedbane korony drzew wymagają pilnych zabiegów i cięć pielęgnacyjnych przywracających temu miejscu dawny urok traktu spacerowego założonego przez przedstawicieli słynnego rodu Donnersmarków.

Prace rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu okresu lęgowego ptaków tj. w połowie września i potrwają do końca października.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj