GE Energy i SUBNET Solutions nawiązały współpracę w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa inteligentnych sieci energetycznych (smart grid). “Kluczowym aspektem tworzenia inteligentniejszych sieci energetycznych jest odpowiednie użycie technologii informatycznych, które w czasie rzeczywistym łączą dystrybutorów energii ze wszystkimi najważniejszymi komponentami sieci, od elektrowni do konsumentów” – powiedział Ameen Hamdon, prezes SUBNET Solutions.

Technologie inteligentnych sieci łączą technologie informatyczne i automatyzacyjne z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Technologie te zwiększają efektywność i wydajność infrastruktury energetycznej, optymalizują wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz pozwalają klientom kontrolować zużycie prądu i oszczędzać pieniądze. 

Ponieważ prawdopodobieństwo ataku na sieć energetyczną rośnie w miarę, jak staje się ona coraz bardziej zautomatyzowana i „otwarta”, GE i SUBNET opracowują niezawodne, elastyczne rozwiązanie, które ułatwia dostęp do informacji, a jednocześnie rozwiązuje problemy z bezpieczeństwem będące nieodłączną cechą systemów otwartych.

„Kluczowym aspektem tworzenia inteligentniejszych sieci energetycznych jest odpowiednie użycie technologii informatycznych, które w czasie rzeczywistym łączą dystrybutorów energii ze wszystkimi najważniejszymi komponentami sieci, od elektrowni do konsumentów. Dzisiejsze rozwiązania muszą zapewniać taką bieżącą, holistyczną panoramę systemu energetycznego oraz spełniać wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa” powiedział Ameen Hamdon, prezes SUBNET Solutions.  

Oprogramowanie SUBET ściśle integruje się ze sprawdzoną stacją roboczą GE D400*, dając w rezultacie nową bramę do obsługi podstacji — D400-S* — która zapewnia zunifikowaną, inteligentną architekturę, ewoluującą w miarę wzrostu potrzeb klientów. Brama D400-S jest zgodna ze standardami NERC-CIP od CIP-002 do CIP-009, które definiują model cyberbezpieczeństwa na potrzeby identyfikowania i ochrony kluczowych zasobów w celu zapewnienia niezawodnego działania systemu elektroenergetycznego. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj