Pod budowę reaktora biologicznego dla gdyńskiej oczyszczalni ścieków w Dębogórzu został 12 października br. wmurowany kamień węgielny. Ta inwestycja zapoczątkuje rozpoczęcie głównych prac, które mają polegać na rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w okolicach Pucka, Wejherowa aż po Gdynię. Prace modernizacyjne czekają też działającą od 9 lat oczyszczalnię ścieków Dębogórz. Aby spełniała ona unijne normy potrzebna jest redukcja szkodliwych związków (głównie azotu i fosforu). Na te cele przeznaczono kwotę 12 mln euro. Z kolei prace nad systemem wodno – kanalizacyjnym kosztować mają 53 mln euro. Ponad połowa tej sumy (27,5 mln euro) to unijna dotacja. Resztę pokryje pożyczka z NFOŚiGW, środków własnych PWiK oraz budżety zainteresowanych gmin.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj