Eksperci, naukowcy i przedsiębiorcy z branży recyklingu wzięli udział w III Ogólnopolskiej Konferencji “Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”. Spotkanie zorganizowane przez poznańską firmę Abrys odbyło się w dniach 27-28 marca w Łodzi.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji zostały przedstawione zmiany przepisów dot.recyklingu pojazdów, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone w przyszłorocznej nowelizacji ustawy. Zaproszeni eksperci przedstawili praktyczne aspekty działalności na polu demontażu wraków oraz obrotu odzyskanymi materiałami ponieważ samochody wycofywane z eksploatacji są uznawane za źródło wielu wartościowych surowców.

Rozmawiano także o zagadnieniach związanych z prawnymi podstawami funkcjonowania i finansowania sieci recyklingu pojazdów w Polsce. Poruszone został również kwestie dotyczące funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów w aspekcie działalności stacji demontażu. Podczas obrady nie można było pominąć kwestii szarej strefy, która jest swoistą rdzą całego systemu recyklingu pojazdów w Polsce. Dyskusje poświęcone były głownie problemowi określenia recykling i odzysku oraz uzyskania odpowiednich zaświadczeń.

W obradach wzięli udział pracownicy stacji demontażu, punktów zbierania pojazdów, odbiorcy odpadów powstających w procesie odzysku i recyklingu pojazdów, producenci, dealerzy oraz indywidualni importerzy pojazdów, przedstawiciele samorządów lokalnych, wydziałów ochrony środowiska i komunikacji oraz zakładów gospodarki odpadami. Patronat honorowy nad konferencja objęło Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS. Serwis www.komunalny.pl był jednym z patronów medialnych spotkania.

Konferencji towarzyszyły pokazy urządzeń przydatnych w punktach demontażu. Jeden z nich zorganizowała firma Fire Max z Warszawy, zaprezentowała nożyce hydrauliczne stworzone specjalnie do rozdrabniania materiałów i prac demontażowych ze szczególnym uwzględnieniem demontażu pojazdów i recyklingu. Nożycze nie emitują hałasu ani iskier, nie zużywają dodatkowych materiałów ani mediów, co dodatkowo obniża koszty pracy. Praca nimi jest prosta i nieuciążliwa, a przede wszystkim bezpieczna o czym mogli własnoręcznie przekonać się uczestnicy konferencji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj