1 / 8

W piątek, 17 lipca dobiegła końca akcja Recykling Rejs Bałtyk 2015 promująca nieśmiecenie w środowisku morskim i właściwe sposoby zagospodarowania odpadów.

17 lipca na plaży miejskiej w Gdyni odbyło się oficjalne zakończenie akcji “Recykling Rejs Bałtyk 2015”, podczas którego Dominik Dobrowolski podsumował swoją dwutygodniową wyprawę. Płynąc wzdłuż wybrzeża Bałtyku od Szczecina do Gdyni, Dominik pokonał ponad 200 mil morskich, walcząc z silnym wiatrem, który kilkakrotnie zatrzymywał go w portach na nieplanowane postoje. Nie była to łatwa wyprawa. W ósmym dniu podróży sztormowa pogoda unieruchomiła kajakarza na kilka dni, które przeczekał w porcie w Darłowie. – W Swarzewie zostałem ugoszczony przez kaszubską rodzinkę. Ciężko było mi wstać z wygodnego łóżka… – pisał na swoim blogu Dominik.

Podczas rejsu na kolejnych etapach trasy Dominik spotykał się z turystami oraz lokalnymi społecznościami i mediami, edukując jak przeciwdziałać zaśmiecaniu środowiska wodnego oraz jak właściwie postępować z odpadami, aby wykorzystać ich wartość i chronić zasoby.

Recykling Rejs 2015 jest wspólną proekologiczną inicjatywą podróżnika Dominika Dobrowolskiego, Fundacji PlasticsEurope Polska i Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.

Najważniejszy pierwszy krok

Ocenia się, że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie. Zatem dwa podstawowe elementy skutecznej walki z zaśmieceniem środowiska, nie tylko wodnego, to efektywna gospodarka odpadami oraz właściwe postawy społeczne. Zapobiegając przedostawaniu się odpadów plastikowych do środowiska wykonujemy pierwszy krok w kierunku odzyskania ich wartości.

 – Ochrona i oszczędność zasobów jest coraz bardziej słyszalna w debacie globalnej na najwyższym szczeblu – mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając: Wśród wielu postulatów ostatniego szczytu siedmiu najbogatszych państw G7 znalazły się i te, które bezpośrednio odnosiły się do problemu zaśmiecenia środowiska morskiego. Wskazywano na konkretne zadania do wykonania, jak na przykład nacisk na prowadzenie wielokierunkowej edukacji w zakresie przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska, aby w efekcie osiągnąć trwałe zmiany zachowań, nie tylko na poziomie pojedynczych ludzi, ale i całych gałęzi przemysłu. Zwracano także uwagę na konieczność poprawy systemów gospodarki odpadami. Wiele z tych działań od lat postulowanych jest przez przemysł tworzyw sztucznych w ramach Globalnego Planu Działań ws. problemu zaśmiecenia środowiska morskiego.

Zanieczyszczenie środowiska mórz i oceanów jest widoczne, ale zmierzenie skali tego zjawiska to zadanie niezmiernie trudne. Co więcej, to co widać gołym okiem, czyli odpady wyrzucone na plaże (szacowane na ok. 15% wszystkich odpadów) oraz odpady pływające po powierzchni wody (kolejne 15%) to tylko niewielka część zanieczyszczeń trafiających do mórz. Pozostałe ok. 70% zanieczyszczeń stałych osadza się na dnie i może się przemieszczać pod wpływem podwodnych prądów. Odpady widoczne (pływające i wyrzucone na plaże) składają się z różnych materiałów – od niedopałków papierosów, poprzez porzucone opakowania z tworzyw sztucznych, puszki metalowe czy opakowania szklane, po odpady pochodzące z rybołówstwa (np. liny czy sieci).

Przeciwdziałanie zaśmiecaniu wód morskich

Akcje „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” to jeden ze 185 projektów prowadzonych aktualnie na całym świecie w ramach inicjatywy światowego przemysłu tworzyw sztucznych Marine liter Solutions. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2011 r. podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia wód morskich podpisaniem „Wspólnej Deklaracji w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”. W ramach Deklaracji co roku publikowane jest podsumowanie aktualnych działań w zakresie przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska morskiego, a raporty (aktualny na stronie www.marinelittersolutions.com), uwzględniają działania w takich dziedzinach jak edukacja, badania naukowe, dzielenie się najlepszymi praktykami czy recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych, które to obszary są kluczowe do osiągnięcia zrównoważonego i efektywnie wykorzystującego zasoby społeczeństwa. Inicjatywa rozwija się dynamicznie i jest obecnie wspierana przez 60 organizacji i stowarzyszeń branży tworzyw sztucznych w 34 krajach, a w 2013 r. włączona została do Partnerstwa ONZ w sprawie odpadów w środowisku morskim (United Nations Environment Programme’s Global Partnership on Marine Litter).

Cieszymy się, że wspierając akcję Recykling Rejs bierzemy udział w międzynarodowym projekcie. Rola organizacji odzysku opakowań – poza realizacją obowiązku odzysku i recyklingu – polega również na efektywnym edukowaniu w zakresie prawidłowej gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Każdy z nas, będąc świadomym konsumentem, pamięta, że odpowiada za to, co stanie się np. ze zużytymi opakowaniami po produktach, które kupujemy” – mówi Jakub Tyczkowski, Prezes Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Relacja z wyprawy i dodatkowe informacje na www.recykling-rejs.pl oraz na facebook.com/RecyklingRejs.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj