Przyspieszyły prace nad rozporządzeniem dotyczącym ponownego wykorzystania wody do nawadniania w rolnictwie. Polska nie jest jednak zobligowana do przyjęcia tych przepisów – wyjaśnia Małgorzata Bogucka-Szymalska z MGMiŻŚ.

Nowe przepisy mają pomóc rolnikom w jak najlepszym wykorzystaniu ścieków niezdatnych do picia i przyczynić się do zapobiegania niedoborom wody.

Komisja Europejska już w ubiegłym roku rozpoczęła badania i prace nad regulacjami dotyczącymi wykorzystania wody pochodzącej z oczyszczania ścieków do nawadniania w rolnictwie. Jest to bardzo ważna regulacja, dotycząca m.in. kwestii zmian klimatu i niedoboru wody w Unii Europejskiej.

Przełom 2019/2020 – data przyjęcia rozporządzenia

Prace nad rozporządzeniem dotyczącym ponownego wykorzystania wody są aktualnie w kluczowej fazie. 9 października odbyło się spotkanie w ramach trilogów przedstawicieli Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące tego aktu prawnego – wyjaśnia Małgorzata Bogucka-Szymalska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Niestety nie są znane jeszcze ustalenia z tego spotkania. Mają zostać ogłoszone w październiku na Komitecie Stałych Przedstawicieli.

Jak wyjaśniała dyrektor Bogucka-Szymalska: – Niewykluczone, że będzie potrzebne jeszcze kilka spotkań, aby wypracować ostateczny kształt tego rozporządzenia. Spodziewamy się, że rozporządzenie wejdzie w życie na przełomie tego roku i przyszłego.

Mamy wybór

Polska ma pięcioletni okres na wdrożenie rozporządzenia dotyczącego ponownego wykorzystania wody oraz możliwość dokonania wyboru, czy chce je zrealizować.

– Trzeba podkreślić, że na dzień dzisiejszy w projekcie tego rozporządzenia jest regulacja, która daje nam furtkę wyboru. Jeżeli uznamy, że nasze warunki ekonomiczne, społeczne czy też gospodarcze nie sprzyjają wdrożeniu tego rozporządzenia, nie musimy tego robić – mówi dyrektor Bogucka-Szymalska.

Podczas sesji dotyczącej gospodarki wodnej Envicon Environment dyrektor Bogucka-Szymalska podkreślała, że nie mamy wiele doświadczeń w zakresie powtórnego wykorzystania wody i na razie nie widać w tym zakresie konkretnych zidentyfikowanych potrzeb.

Jaka przyszłość dla wody? Wnioski po debacie na Envicon Environment 2019

Czytaj więcej

Skomentuj