Dziś w Warszawie rozpoczyna się IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

Tworzenie systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego nabiera tempa. Cała działalność „wspomagana” jest uchwalonymi niedawno nowymi celami, które mają zmobilizować wprowadzających sprzęt do zwielokrotnienia wysiłków. W tym roku należy osiągnąć poziom zbiórki na poziomie 150 tysięcy ton. Wielu określa ten limit jako niemożliwy do uzyskania. Kary grożące producentom z pewnością zmobilizują ich do osiągnięcia wymaganych poziomów. Problemem mogą okazać się działania sprzeczne z prawem, określane w innych branżach jako „handel kwitami”.
 
Organizowana po raz czwarty przez Abrys i CECED konferencja dotycząca recyklingu odpadów elektrycznych będzie w tym roku poświęcona otwierającym się możliwościom, ale również zagrożeniom czyhającym na nowopowstającą branżę. Podczas obrad wystąpią przedstawiciele najwyższych urzędów państwowych. Zaprezentują nowe regulacje prawne oraz podsumują zeszły rok. Po raz pierwszy zostaną przedstawione założenia nowelizacji Dyrektywy WEEE oraz dobre praktyki stosowane w innych krajach europejskich. Specjaliści i przedstawiciele z branży podejmą dyskusję nad przyszłością systemu podczas debat, które stały się swoistym znakiem firmowym spotkań.
 
Na konferencji obecni będą przedstawiciele urzędów miast, zakładów komunalnych, zakładów przetwarzania i przerobu złomu, sieci detalicznych oraz producentów sprzętu elektrycznego.

Serwis www.komunalny.pl jest patronem medialnym konferencji.

IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
„Nowe obowiązki – nowe wyzwania, nowe zagrożenia”
Warszawa, Hotel Holiday Inn
16 kwietnia 2009 r.

10:00 – 10:30
Otwarcie Konferencji – referaty:
Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska
10:30 – 11:00
Nowelizacja Ustawy o ZSEE – nowe obowiązki, główne zmiany w ustawie.
Kinga Kulesza
Ministerstwo Środowiska
Departament Gospodarki Odpadami, Warszawa
11:00 – 11:30
Nowelizacja Dyrektywy – propozycje nowych rozwiązań.
Przedstawiciel
Ministerstwo Środowiska
Departament Gospodarki Odpadami,
Warszawa
11:30 – 12:00
Pierwsze podsumowanie roku 2008. Główne problemy
i błędy zarejestrowanych podmiotów. Walka z szarą strefą – definicja zagrożeń oraz sposoby prewencji.
Małgorzata Tomczak
Naczelnik
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Kontroli Rynku, Warszawa
12:00 – 12:30
Pytania i dyskusja
12:30 – 13:00
Przerwa na kawę
13:00 – 13:30
ZSEE – sytuacja w innych krajach europejskich. Najlepsze przykłady. Wspólne zagrożenia. Kierunki rozwoju.
Pascal Leroy
Secretary General
WEEE Forum, Belgia
13:30 –13:50
Czy można stworzyć w Polsce spójny system zbierania
i przetwarzania?
Grzegorz Skrzypczak
Prezes
ElektroEko SA, Warszawa
13:50 – 14:10
Przetwarzanie ZSEE – problemy prawne, konkurencja cenowa.
Dariusz Matlak
Prezes
Polska Izba Gospodarki Odpadami
Warszawa
14:10 – 14:20
Standardy dla zakładu przetwarzania. Przykład Remondis Electrorecycling.
Mirosław Baściuk
Członek Zarządu
Remondis Electrorecycling Sp. z o.o., Warszawa
14:20 – 14:35
ERP – europejski lider edukacji ekologicznej dotyczącej ZSEE. Nasze doświadczenia w 11 krajach od 2002 r.
Anna Batorczak
Europejska Platforma Recyklingu,
Warszawa
14:35 – 14:55
Zużyty sprzęt elektryczny dobrodziejstwem czy problemem komunalnym?
Tomasz Uciński
Prezes
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa
14:55 – 15:15
Zbiórka 150.000 Mg w 2009 roku – jak to będzie możliwe? Finansowanie systemu, walka z szarą strefą.
Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny
CECED Polska, Związek Pracodawców AGD,
Warszawa
15:00 – 15:30
Panel dyskusyjny
Czy jest możliwa uczciwa gospodarka odpadami elektrycznymi?
Dochodowość a zyskowność.
15:30 – 16:10
Lunch
16:10 – 17:30
Otwarty panel „Okrągły Stół Recyklingu ZSEE” – dyskusja nad przyszłością systemu.
Podsumowanie konferencji wraz z przyjęciem wniosków i ewentualnej petycji
do najwyższych urzędów państwowych w sprawie szarej strefy w branży ZSEE
Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz GIOŚ
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Hanna Żakowska – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
Prezes Robert Kuczyński** Euro Net Sp. z o.o.
Prezes Stefan Kamiński Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Prezes Tomasz Uciński Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Prezes Grzegorz Skrzypczak – ElektroEko Organizacja Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego SA
Prezes Michał Korkozowicz** – Reba Organizacja Odzysku SA
Dyrektor Janusz Ostapiuk ERP Organizacja Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego SA
Dyrektor Narcyza Barczak-Araszkiewicz Pol-lighting – Związek Pracodawców Sprzętu Oświetleniowego
Dyrektor Tomasz Partyka Związek Pracodawców Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Prezes Paweł Jarski – Synergis Electrorecycling SA
Dyrektor Mirosław Baściuk Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
Dyrektor Wojciech Konecki CECED Polska – Związek Pracodawców AGD
Przedstawiciel Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz chętni uczestnicy z sali.

Prowadzenie konferencji: Wojciech Konecki, CECED Polska
 *Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
**Wystąpienia niepotwierdzone

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj