Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski zaprezentował na Konwencie Marszałków RP założenia reformy gospodarki wodnej w Polsce.

Nie będziemy dokonywać kolejnej nowelizacji. Skupimy się na nowym sposobie zarządzania – powiedział Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska rozpoczynając swoje wystąpienie. Podkreślił, że ustawa nowe Prawo wodne ma uporządkować gospodarkę wodną w naszym kraju. Proponowane zmiany wprowadzą zupełnie nowy model zarządzania i finansowania gospodarowania i zarządzania wodami.

Wprowadzone zmiany ułatwią walkę z powodziami i suszami oraz umożliwią adaptację do skutków zmian klimatu – powiedział minister. – Najważniejszą zmianą, jakiej chcemy dokonać, jest rozdzielenie kompetencji w zakresie zarządzania i planowania w gospodarce wodnej od utrzymania wód i majątku gospodarki wodnej wraz z realizacją inwestycji. Aby to osiągnąć, musimy uprościć strukturę organizacyjną  administracji publicznej w tym zakresie.

– Dla samorządów najważniejszą zmianą będzie podział wód na wody „samorządowe” i „rządowe”. „Wody samorządowe” zostaną przydzielone do zarządzania samorządom wojewódzkim. Te wody to rzeki i kanały o znaczeniu regionalnym i lokalnym. „Wody rządowe” zostaną przypisane do zarządzania nowoutworzonym zarządom. „Wody rządowe” to przede wszystkim wody istotne dla kształtowania zasobów wodnych całego kraju oraz ochrony przeciwpowodziowej skupione w zlewniach Wisły i Odry. Za całość „wody rządowej” czy „samorządowej” będzie odpowiadał jeden podmiot. To znaczy, że marszałek albo zarząd dorzecza będzie odpowiedzialny zarówno za wodę w korycie, za teren międzywala i za wały przeciwpowodziowe – podkreślił wiceminister.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, reprezentującym interesy 16 województw. W posiedzeniach Konwentu oprócz marszałków, udział biorą także inni przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej, jak również przedstawiciele instytucji centralnych. Podczas obrad analizuje się propozycje zmian w ustawach i innych przepisach, jak również omawia się aktualne problemy Samorządów Województw.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj