W dniach 16-18 stycznia w Hotelu Hotton w Gdyni odbędą się warsztaty szkoleniowe: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – od pomysłu do eksploatacji.

Spotkania te są dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po dwudniowych obradach uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia zmodernizowanego Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, który jest jednym z największych i najlepiej funkcjonujących zakładów gospodarki odpadami w Polsce.

Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom urzędów oraz zarządzającym regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła istotne zmiany na polskim rynku odpadowym. Celem szkolenia jest pomoc we wdrożeniu nowych przepisów. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi i projektowanymi aktami prawnymi związanymi z gospodarką odpadami.

Więcej informacji: www.rewolucjaodpadowa.abrys.pl 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj