Tegoroczna, szósta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Dni Otwarte – odbędzie się w Brukseli w dniach od 6 do 9 października pod hasłem „Regiony i miasta wobec globalnych wyzwań”.

Partnerami Dni Otwartych 2008 będzie 217 regionów i miast z 32 państw, jednak uczestniczyć w nich będą także mieszkańcy wielu innych krajów.

W trakcie Dni Otwartych, które stały się najważniejszym dorocznym spotkaniem unijnych i regionalnych twórców polityki, ekspertów oraz przedstawicieli sektora bankowości, biznesu i grup reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, odbędzie się kilkaset imprez – ok. 120 w Brukseli, a 250 – na poziomie lokalnym w różnych krajach Europy.

Ogłaszając temat Dni Otwartych 2008, Komisarz Hübner powiedziała: „W chwili obecnej analizujemy i dyskutujemy przyszłe priorytety polityki spójności: jej zakres, wpływ i sposoby jej dostosowania do nowych wyzwań. Nasze idee dopiero nabierają kształtów, dlatego z niecierpliwością oczekuję Dni Otwartych, które będą dobrą okazją, aby w większym stopniu włączyć w ten proces regiony i miasta. Planujemy, że wyniki tej pracy – konkretne propozycje dotyczące polityki spójności po 2013 r. – zostaną opracowane i opublikowane na wiosnę 2009 r.”

Przewodniczący Komitetu Regionów, Luc Van den Brande stwierdził: „Dni Otwarte weszły już na stałe do unijnego kalendarza wydarzeń jako ważne forum dyskusyjne dla podmiotów publicznych i prywatnych działających w dziedzinie polityki regionalnej. Umożliwiają one regionom i miastom przedstawienie swoich sukcesów i pomysłów, zaprezentowanie wysiłków zmierzających do zapewnienia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju oraz podkreślenie gotowości do wspólnej pracy na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i do stawiania czoła innym poważnym wyzwaniom. Na tym mierzącym dwa kilometry kwadratowe skrawku Brukseli nie znajdziemy wszystkich potrzebnych nam rozwiązań – dlatego musimy budować Europę poprzez partnerską współpracę. Bardzo się cieszę, że w ramach Dni Otwartych regiony i miasta planują zorganizowanie około 250 różnych imprez w państwach członkowskich. Dzięki nim nasze przesłanie trafi do mieszkańców UE.”

Impreza umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń z pierwszego etapu wdrażania 345 programów polityki spójności na lata 2007-2013 na poziomie lokalnym i regionalnym, w ramach których inwestowane są środki UE i krajowe w wysokości 500 mld euro. Debata o przyszłości polityki regionalnej po 2013 r. jest w toku, a tuż przed rozpoczęciem Dni Otwartych Komisja ma przyjąć ważną zieloną księgę w sprawie spójności terytorialnej.

Seminaria i debaty w ramach Dni Otwartych 2008 dotyczyć będą czterech głównych zagadnień:
1.  Innowacyjne regiony: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
2.  Zrównoważony rozwój: regiony wobec zmian klimatycznych;
3.  Współpraca i tworzenie sieci: wymiana najlepszych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego;
4.  Pespektywy europejskiej polityki spójności.

Organizatorami Dni Otwartych 2008, które przyciągną do Brukseli ok. 5 000 ekspertów regionalnych i lokalnych, są wspólnie Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej oraz Komitet Regionów. Udział w nich wezmą przedstawiciele regionów partnerskich i miast z 26 państw członkowskich, a także z innych krajów, np. z Turcji, Chorwacji, Norwegii, Szwajcarii i – po raz pierwszy – z Bośni i Hercegowiny oraz Islandii. Największą liczbę partnerów zarejestrowała Francja (22), na kolejnych miejscach uplasowały się Włochy i Hiszpania (19), Zjednoczone Królestwo (18) oraz Polska (17). Ponadto swój wkład mają wnieść przedstawiciele innych krajów, w tym Chin, Rosji, Brazylii i Serbii, oraz organizacje międzynarodowe. Dni Otwarte umożliwią także spotkanie z podmiotami regionalnymi firmom prywatnym, instytucjom finansowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Wśród organizacji reprezentowanych w tzw. kawiarni inwestorów (Investors Café) – miejsca spotkań, a zarazem przestrzeni wystawowej imprezy – znajdzie się Europejski Bank Inwestycyjny, Businesseurope, europejska organizacja pracodawców, Siemens, General Electric, Philips, Veolia i European Citizen Action Service.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj