8 marca komisarz ds. polityki regionalnej, Danuta Hübner, ustanowiła RegioStars 2008, nową coroczną nagrodę za innowacyjne projekty w zakresie rozwoju regionalnego – informuje Dorota Dotryw. RegioStars są ważne dla 268 regionów UE, ponieważ dają możliwość wybrania dobrych praktyk, zaprezentowania ich oraz dzielenia się nimi. Zgłoszenia przedstawiające poszczególne projekty do nagrody można wysyłać do 29 czerwca 2007 r. Ustanowienie nowych nagród odbyło się w Brukseli, podczas konferencji zatytułowanej „Regiony na rzecz zmian gospodarczych: umacnianie konkurencyjności poprzez innowacyjne technologie, produkty i dobrze prosperujące społeczności” (patrz IP/07/299), zorganizowanej przez Komisję Europejską wspólnie z Komitetem Regionów oraz francuski region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Ogłaszając decyzję o ustanowieniu nagrody RegioStars 2008, komisarz Hübner powiedziała: „Ta nowa inicjatywa jest dla regionów wspaniałą okazją na wybranie najlepszych projektów i pochwalenie się nimi". Komisarz dodała: „Ważne jest podkreślanie kontekstu regionalnego i różnorodności innowacyjności. Dlatego namawiam wszystkie władze regionalne do przedstawiania wniosków o nagrodzenie innowacyjnych projektów w imieniu ich regionów. A tym samym proszę – podzielcie się z nami swoimi dobrymi praktykami”. Aby swoim zasięgiem objąć w miarę możliwości wszystkie regiony Unii Europejskiej, nagrody RegioStars będą przyznawane projektom otrzymującym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub z przedakcesyjnych instrumentów pomocowych. Ponadto do nagrody można nominować projekty regionów europejskich objęte zarówno celem „konkurencyjność regionalna” i zatrudnienie oraz celem „konwergencja” w ramach nowej polityki spójności na lata 2007 – 2013. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2007 r. Komisja korzystając z tej okazji zaprezentowała publikację pt. „Przykłady innowacyjnych projektów regionalnych. Publikacja ta zawiera streszczenie 40 projektów w zakresie innowacji regionalnych, opracowanych przez władze regionalne w różnych dziedzinach, takich jak współpraca przedsiębiorstw w formie clusteringu, sieci naukowo-przemysłowe, usługi związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) dla obywateli i inne. Komisarz Hübner podkreśliła, że „te praktyczne przykłady mówią nam o ludziach, którzy ciężko pracują wkładając cały swój entuzjazm w rozwój swoich regionów". Omówione przykłady projektów stanowią część odnowionej strategii Komisji mającej na celu aktywne wspieranie propagowania i wymiany dobrych praktyk w ramach UE.


Źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/regiostars_en.htm

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj