Nowe kraje członkowskie coraz lepiej wykorzystują unijne środki.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez komisarz ds. polityki regionalnej Danuty Hübner, rekordowe wypłaty wyniosły w 2007 r. aż 41 miliardów euro w porównaniu do 33 miliardów w roku 2006.

– W zeszłym roku pobiliśmy rekord wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na cele polityki spójności – podsumowała Danuta Hübner. Dodaje, że dzięki efektywnym formom partnerstwa z krajami członkowskimi KE przyjęła ponad 400 programów operacyjnych na lata 2007–2013.

Ogólna kwota w wysokości 41 miliardów euro obejmuje płatności dokonane w dwóch pokrywających się częściowo okresach programowania. Płatności wynoszące łącznie 34 miliardy euro odnoszą się do okresu 2000–2006, 7 miliardów euro to łączna kwota pierwszych wypłat w ramach okresu 2007–2013.

Płatności za okres 2000–2006 (ogólna kwota: 223 miliardy euro) mogą być dokonywane jeszcze do końca 2008 r.

10 nowych krajów członkowskich, które przystąpiły do programu w maju 2004 r., wykorzystało 75% przyznanych im środków finansowych, przy czym wskaźnik ten dla poszczególnych krajów wyniósł pomiędzy 62% (Cypr) a 82% (Węgry). Natomiast kraje UE–15 osiągnęły wskaźnik 84%, przy czym minimalną wartość 73% odnotowano w Grecji, a maksymalną – 94% – w Szwecji.

Komisja przyjęła prawie wszystkie programy operacyjne na nowy okres programowania. Odpowiadają one 98% z 347 miliardów euro przeznaczonych na inwestycje. Pierwsze zaliczki wypłacone na te programy jeszcze w 2007 r. opiewają na kwotę 7 miliardów euro.

źródło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj