W Porębie (woj. śląskie) trwa utylizacja śmieci i rekultywacja terenu na zamkniętym już składowisku.

Jak mówi Marek Śliwa, burmistrz miasta Poręba, wysypisko zostało zamknięte decyzją wojewody śląskiego w ubiegłym roku. Od tego czasu samorząd starał się o pozyskanie środków na rozpoczęcie na tym terenie prac rekultywacyjnych. Dofinansowanie udało się uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które na ten cel przeznaczyło ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu w najbliższym czasie 3,5 ha zdegradowanego terenu zostanie zalesione.

Zrekultywowany teren zostanie oddany gminie na przełomie lipca i sierpnia. Do tego czasu katowicka firma Haller S.A. zneutralizuje zalegające tam szkodliwe substancje i rozplantuje teren.

źródło: Polska Dziennik Zachodni

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj