Umowę na rekultywację składowiska odpadów komunalnych dla miasta Lublin w miejscowości Rokitno podpisali 18 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim Wojciech Żukowski, wojewoda lubelski oraz Andrzej Pruszkowski, prezydent Lublina. Realizowana w ramach ZPORR inwestycja obejmie m.in. rekultywację niecki składowiska której eksploatacja zakończyła się 31 sierpnia 2002 r. W wyniku prowadzonych prac zostanie ona uszczelniona, co zapobiegnie wydostawaniu się biogazu ze złoża odpadów do atmosfery, jak również wykonana zostanie instalacja zbierająca i odprowadzająca powstający biogaz, który będzie następnie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Ponadto zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca jak: zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe, zasilenie w energię elektryczną, ogrodzenie terenu i jego oświetlenie. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 28 studni odwadniających i odgazowujących połączonych z modułem przygotowania biogazu. Będzie on wyposażony w niezbędny osprzęt służący do odsysania, filtrowania, przesyłania i analizy biogazu pozyskiwanego ze składowiska. Kolejnym elementem jest pochodnia biogazu, która będzie używana do jego spalania m.in. w przypadkach przerw w pracy agregatu. W agregacie prądotwórczym energia powstająca ze spalania gazu składowiskowego będzie przetwarzana na energię elektryczną. Po przetransformowaniu w trafostacji z 400 V na 15 kV energia będzie doprowadzona i sprzedawana do krajowej sieci energetycznej. Ilość gazu składowiskowego pozyskiwanego po zakończeniu inwestycji będzie wynosić 500 m3/h, co pozwoli na uzyskanie energii elektrycznej w ilości 500 KW na godzinę. Ta ilość jest wystarczająca do zasilenia w energię ok. 100 mieszkań. Koszt inwestycji wyniesie ponad 10 mln zł z czego 6 mln zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj