W Bydgoszczy podpisano kontrakt „likwidacja i rekultywacja obiektów oczyszczania ścieków – pola irygacyjne Kapuściska i Czersko Polskie”.

Kontrakt realizowany będzie w ramach projektu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”. Celem kontraktu jest rekultywacja zanieczyszczonej gleby i gruntu, rekultywacja pól irygacyjnych i ograniczenie niekorzystnego oddziaływania pól irygacyjnych na wody podziemne i powierzchniowe. Teren po rekultywacji docelowo wykorzystany zostanie pod zabudowę o charakterze usługowo – technicznym zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo – Park Technologiczny w Bydgoszczy i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy.

Rekultywacja przebiegać ma w dwóch etapach: pierwszy etap obejmował będzie rekultywację powierzchni terenu, drugi – polegał będzie na rekultywacji jakościowej zanieczyszczonego gruntu i odpompowaniu resztek ścieków zanieczyszczających wody podziemne.

Prace prowadzone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. w Bydgoszczy na polach irygacyjnych, ze względu na stopień zanieczyszczenia i duży obszar terenu, są pionierskie w skali kraju. Kwota kontraktu wyniosła 2,074 mln euro, a planowany termin zakończenia prac to druga połowa 2010 roku. Wykonawcą będzie PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj