W maju rozpocznie się zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją fontanny oraz mostu na rzece Ełk. Inwestycja, która zakończy się jesienią, ma spowodować poprawę estetyki i atrakcyjności śródmieścia.

Zakres robót w obrębie placu obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej, wykonanie parkingu (nawierzchnia z kostki betonowej), renowację i częściową wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). W ramach zadania wykonane zostanie przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacja deszczowa. Modernizacji poddana zostanie fontanna, która zyska nowy bardziej atrakcyjny wygląd. Przebudowie ulegnie też oświetlenie parkowe, a całości dopełni zagospodarowanie zieleni.

W ramach inwestycji modernizacji ulegnie również most na rzece Ełk w ciągu ulicy Wojska Polskiego (bez ingerencji w jego konstrukcję). Most zostanie przystosowany do ruchu na 4 pasach. Wymianie ulegnie nawierzchnia jezdni. Przebudowa mostu będzie zrealizowana z zachowaniem ruchu wahadłowego na czas prowadzenia prac.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w maju. Planowany termin zakończenia to 30 października 2012.

źródło: elk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj