W stołecznym Ratuszu wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, wiceprezydent Warszawy Jarosław Kochaniak, wicemarszałek sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz wicedyrektor muzeum w Wilanowie Wojciech Cibor podpisali list intencyjny w sprawie Jeziorka Wilanowskiego.

– Liczba warszawiaków i turystów wypoczywających i odwiedzających kompleks pałacowy w Wilanowie jest tak duża, że byłoby żal nie doprowadzić do poprawy jakości zbiorników wodnych znajdujących się na tym terenie. Cieszy nas ta inicjatywa, bo wspólnie będziemy mogli pracować na rzecz poprawy jakości wód. Wspólnie działanie przyczynia się do tego, że efekt końcowy będzie lepszy niż gdybyśmy prowadzili działania indywidualnie – powiedział przed podpisaniem listu wiceprezydent Jarosław Kochaniak.

Częścią kompleksu pałacowo-parkowego w Wilanowie jest Jeziorko Wilanowskie, stanowiące wodny łącznik między parkiem wilanowskim a parkiem Morysin. Jezioro zasilane jest wodami Potoku Służewieckiego

Ratusz w tym roku przyznał środki w wysokości ponad 1,4 mln zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Odtworzenie koryta Potoku Służewieckiego”. Od 2005 roku właśnie z tego funduszu finansowane są różnorodne zadania dotyczące tej inwestycji. Były one realizowane przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Na te cele przeznaczona została dotychczas kwota w łącznej wysokości: 1 840 521 zł (razem z 2009 r.).

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj