Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) w ramach World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Resort gospodarki prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,w szczególności ukierunkowane na osiąganie celów gospodarki niskoemisyjnej i efektywne wykorzystanie zasobów środowiska.

Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma umożliwić utworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Pomoże także wzmocnić współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym,  m.in. w zakresie promowania zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz polityki przemysłowej.

WBCSD stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju dla prawie 200 przedsiębiorstw z ponad 35 krajów. Wspiera także dialog światowego biznesu z rządami, organizacjami pozarządowymi i międzyrządowymi. Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie jedynym przedstawicielstwem WBCSD w Polsce.

Uroczystość podpisania porozumienia między Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbędzie się 28 maja br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj