W Ośnie Lubuskim zrobiło się piękniej – zakończono tam rewitalizację starej części miasta. Poprawił się tam stan techniczny dróg i chodników oraz mała infrastruktura turystyczna. Projekt został w połowie dofinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem projektu było społeczno-gospodarcze ożywienie zdegradowanych wartości architektoniczno-przestrzennych Starego Miasta. Rewitalizacja układu komunikacyjnego polegała na poprawie stanu technicznego dróg i chodników oraz odtworzeniu właściwie nieistniejących już od lat połączeń komunikacyjnych. Ciągi pieszo-jezdne we wnętrzu pierścienia murów miejskich były niedostępne dla odwiedzających, ale dzięki rewitalizacji zostały udostępnione i odkryte na nowo.

Rewitalizacja umożliwiła ożywienie zdegradowanych obszarów w obrębie śródmieścia Ośna Lubuskiego. Wpłynie to pozytywnie na występujące zjawiska społeczne, a także podniesie atrakcyjność turystyczną, przyczyni się do promowania najcenniejszych zabytków w mieście, a także  ugruntuje i wzmocni potencjał i walory turystyczne i kulturowe regionu. Działania rewitalizacyjne wpłyną również na osiągnięcie dodatkowych wartości, takich jak: poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zmniejszenie nakładów na bieżące utrzymanie dróg, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów, poprawa estetyki krajobrazu.

Unisoft 300 x 250

Efektem przeprowadzonych działań jest zrewitalizowanie 12,87 ha powierzchni obszaru Starego Miasta zamieszkiwanego przez 742 osoby. Całkowita wartość projektu to 5 047 789,01 zł, a dofinansowanie wyniosło 2 325 997,24 zł.

źródło: lubuskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj