W Ośnie Lubuskim zrobiło się piękniej – zakończono tam rewitalizację starej części miasta. Poprawił się tam stan techniczny dróg i chodników oraz mała infrastruktura turystyczna. Projekt został w połowie dofinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem projektu było społeczno-gospodarcze ożywienie zdegradowanych wartości architektoniczno-przestrzennych Starego Miasta. Rewitalizacja układu komunikacyjnego polegała na poprawie stanu technicznego dróg i chodników oraz odtworzeniu właściwie nieistniejących już od lat połączeń komunikacyjnych. Ciągi pieszo-jezdne we wnętrzu pierścienia murów miejskich były niedostępne dla odwiedzających, ale dzięki rewitalizacji zostały udostępnione i odkryte na nowo.

Rewitalizacja umożliwiła ożywienie zdegradowanych obszarów w obrębie śródmieścia Ośna Lubuskiego. Wpłynie to pozytywnie na występujące zjawiska społeczne, a także podniesie atrakcyjność turystyczną, przyczyni się do promowania najcenniejszych zabytków w mieście, a także  ugruntuje i wzmocni potencjał i walory turystyczne i kulturowe regionu. Działania rewitalizacyjne wpłyną również na osiągnięcie dodatkowych wartości, takich jak: poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zmniejszenie nakładów na bieżące utrzymanie dróg, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów, poprawa estetyki krajobrazu.

Efektem przeprowadzonych działań jest zrewitalizowanie 12,87 ha powierzchni obszaru Starego Miasta zamieszkiwanego przez 742 osoby. Całkowita wartość projektu to 5 047 789,01 zł, a dofinansowanie wyniosło 2 325 997,24 zł.

źródło: lubuskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj