Deklaracja końcowa szczytu Rio+20 jest już gotowa – zawiera przede wszystkim zobowiązania państw do kontynuacji działań na rzecz budowy globalnej, zielonej gospodarki.

Choć Unia Europejska liczyła na podpisanie bardziej ambitnego porozumienia, to wyraziła także przekonanie, że jest to bardzo ważny krok dla dalszej realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczny szczyt ziemi zmienił nieco swoją formułę. Delegaci wielokrotnie podkreślali, że nie dotyczy on już tylko ekologii, ale przede wszystkim rozwoju państw, który powinien się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego. Realizacji tego celu ma sprzyjać między innymi Platforma Zielonego Przemysłu (Green Industry Platform), której inauguracja miała miejsce podczas konferencji. Jej celem jest mobilizacja działań poszczególnych rządów, przedstawicieli biznesu i społeczeństwa na rzecz rozwoju przyjaznego środowisku przemysłu. W praktyce platforma będzie m.in. promować wymianę dobrych praktyk wspierających rozwój zielonych gałęzi gospodarki.

Funkcjonowanie platformy koordynuje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). Obecnie przedsięwzięcie jest wspierane przez około 70 członków, w tym rządy, organizacje międzynarodowe i biznesowe. Na czele Platformy stanie zarząd, który docelowo będzie się składał z ok. 12 wysokiej rangi urzędników, biznesmenów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj