Pieniądze, które gmina otrzymuje w ramach subwencji na wodociągi i kanalizację mogą zostać przeznaczone na zakup agregatu dla przepompowni. Tak wynika z wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Burmistrz Maszewa zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o interpretację przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego regulujących przekazywanie z budżetu państwa środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które w latach 2021-2024 powinny zostać przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów (art. 70 e) oraz inwestycji w zakresie kanalizacji (art. 70 f).

Można z subwencji

W ocenie RIO “wskazany w piśmie zakup agregatów prądotwórczych do zasilania hydroforni i przepompowni w celu umożliwienia szybkiego reagowania w razie braku zasilania energetycznego na stacjach uzdatniania wody i zmniejszenia przerwy w dostępie wody mieści się w ramach inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę, a tym samym może zostać sfinansowany ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, o których mowa w art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.

Pod koniec 2021 r. rząd przeznaczył dla samorządów dodatkowe środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31 października. Pieniądze gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.

Rozszerzony zakres inwestycji

Pod koniec marca br. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w wyniku zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, został rozszerzony zakres inwestycji gmin w przypadku otrzymania wsparcia finansowego z budżetu państwa w 2021 r.

– W przypadku otrzymania wsparcia inwestycji kanalizacyjnych, gminy będą mogły zrealizować także inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Ponadto będą mogły dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – mówi cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. Polegały na dodaniu art. 70 h w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 27 sierpnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj