W Zakładzie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie (woj. lubuskie) odbyło się uroczyste otwarcie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Projekt został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania wyniosła prawie 6,6 mln zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu opiewał na kwotę ponad 13 mln zł.

Głównym celem projektu było wybudowanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, aby ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych mechanicznie wydzielać surowce wtórne (szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne) i frakcję biologiczną, która dotychczas była składowana na wysypisku.

Nowa instalacja pozwala poddać frakcję biologiczną dodatkowej obróbce w specjalnych reaktorach i powstaje w ten sposób tzw. stabilizat, który może być następnie unieszkodliwiony lub po przesianiu wykorzystany do rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów. Warto podkreślić, że wytworzone w procesie powietrze poprocesowe zostaje oczyszczone natychmiast w specjalnych biofiltrach.

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów była niezbędnym elementem do uzyskania przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Obecnie ZUOK Celowego Związku Gmin CZG-12 jest jedyną instalacją w Regionie Centralnym (obejmującym swoim zasięgiem 15 gmin z województwa lubuskiego i 1 gminę z województwa zachodniopomorskiego) i wszystkie odpady ze wskazanego regionu muszą być przywożone do Długoszyna.

Na uroczystym oddaniu do użytku instalacji MBP na terenie ZUOK w Długoszynie pojawili się reprezentanci lubuskiego samorządu z Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos na czele i przedstawiciele 15 gmin będących członkami Celowego Związku Gmin CZG-12.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj