– Rząd jest zainteresowany wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w energetyce przy wykorzystaniu możliwości produkcyjnych polskiego rolnictwa – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas konferencji „Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne”, która odbyła się wczoraj w Sejmie.

Wicepremier Pawlak stwierdził, że do inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) trzeba zachęcać wszystkich uczestników rynku energetycznego. – Chciałbym, aby istniejące w Polsce 4 grupy energetyczne traktowały inwestycje w OZE jako strategiczną możliwość rozwoju, a nie tylko konieczność wynikającą z unijnych zapisów – dodał . Jego zdaniem Polska powinna jak najskuteczniej wykorzystać fundusze europejskie przeznaczone na ten cel. Przypomniał, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej udział odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym powinien wynieść do 2020 r. 15 proc.

Szef resortu gospodarki omówił korzyści płynące m.in. z budowy biogazowni. – Dają one możliwość przetworzenia szkodliwych odpadów na nawozy lub energię elektryczną i gaz – wyjaśnił. Przytoczył przykład Niemiec, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat powstało ponad 3 tys. takich obiektów. Zapewnił, że uprawa roślin energetycznych nie powinna mieć wpływu na wzrost cen żywności.

Wicepremier zwrócił również uwagę, na konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych w polskim przemyśle. – Budowa elektrowni, w których będzie wychwytywany dwutlenek węgla, jest wprawdzie dwa razy droższa od tradycyjnych, jednak wsparcie ze środków UE powinno to zrekompensować – podkreślił.

Wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła skupił się na prezentacji programów operacyjnych, w ramach których przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie rozwoju energetyki odnawialnej. Z kolei Piotr Wiśniewski z Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej omówił problemy z jakimi borykają się producenci biogazu w Polsce.

Konferencja pt. Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne zorganizowana została przez przewodniczącego klubu PSL Stanisława Żelichowskiego, pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Celem spotkania było poddanie pod dyskusję Programu „Rozwój Energetyki rozproszonej do 2020 w oparciu o biogaz z biomasy pochodzenia rolniczego”, który został przygotowany przez cztery organizacje: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, Polskiej Izby Biomasy oraz Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj