Notowana na NewConnect spółka Erato Energy podpisała kontrakt, na podstawie którego będzie wyłącznym wykonawcą projektu polegającego na realizacji instalacji fotowoltaicznych dla producentów rolnych zrzeszonych w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita.

Mlekovita chce, aby zrzeszeni w spółdzielni hodowcy modernizowali swoje gospodarstwa w kierunku neutralności klimatycznej. Istotny wkład w realizację tego celu ma mieć Erato Energy poprzez zapewnienie rolnikom energii z fotowoltaiki.

– SM Mlekovita jest największą firmą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbiera mleko od 15 tys. rolników, przerabia ok. 8 mln litrów na dobę i dostarcza swoje produkty do 167 krajów. Jej przychody ze sprzedaży w 2020 r. przekroczyły 5,5 mld zł – wylicza Krzysztof Kłysz, wiceprezes Erato Energy.

Kontrakt realizowany będzie we współpracy z EP Energia, która zawarła umowy z SM Mlekovita oraz z Erato Energy, przy czym obie te umowy zawierają klauzule wyłączności. Erato Energy będzie jedynym wykonawcą.

– Umowy wykonawcze będą zawierane z poszczególnymi rolnikami, ale spółdzielni zależy na modernizacji zrzeszonych gospodarstw, dlatego będzie nas czynnie wspierać, m.in. poprzez rekomendowanie naszej oferty rolnikom. Co więcej, SM Mlekovita nie będzie współpracować w tym zakresie z żadnymi innymi podmiotami. Brak konkurencji jest olbrzymim sukcesem na tym dość agresywnym rynku – podkreśla K. Kłysz.

– Mocny rozwój OZE widoczny jest od lat. Aktualna sytuacja geopolityczna jeszcze bardziej dynamizuje ten postęp i wydaje się, że jest on nie do zatrzymania niezależnie od tego, jak szybko sytuacja za naszą wschodnią granicą się uspokoi. Dość, że ceny energii rosną w przerażającym tempie, to jeszcze zastały nas okoliczności, w których dostawy energii mogą być zachwiane. Potrzeba uniezależnienia energetycznego staje się coraz bardziej oczywista. Wszystko wskazuje na to, że transformacja będzie bardzo istotnie wspierana tak przez rządy poszczególnych krajów, jak i przez politykę Unii Europejskiej – mówi K. Kłysz.

W gospodarstwach rolnych zapotrzebowanie na energię jest wielokrotnie wyższe niż w domach. Z uwagi na duże powierzchnie dachów i gruntów większe są też możliwości wykorzystania potencjału fotowoltaiki.

Czytaj więcej

Skomentuj