Wykonanie „Mapy roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych do utrzymania równowagi ekosystemu miasta” zlecił Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie mapy roślinności rzeczywistej wraz z wyróżnieniem poszczególnych wydzieleń roślinnych, szczegółowym zaznaczeniem miejsc występowania roślin i siedlisk chronionych oraz wskazanych do ochrony na podstawie przepisów unijnych. Mapa powstanie dwuetapowo – jej pierwsza część zakończy się do końca września 2006 r. Z kolei drugi etap zostanie zakończony do końca września 2007 r. Koszt jej opracowania wyniesie 424 560 zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj