W 2011 roku w województwie pomorskim rozpocznie się realizacja trzech projektów rowerowych finansowanych z funduszy pozastrukturalnych Unii Europejskiej.

Pierwszy projekt, CentralMeetBike, zakłada wykorzystanie doświadczeń Lipska i Drezna w rozwijaniu ruchu rowerowego.  Niemieckie podejście systemowe, oparte przede wszystkim na działaniach informacyjno-promocyjnych, w miastach wschodniej części Niemiec, w zaledwie kilka lat doprowadziło do zwiększenia udziału ruchu rowerowego do kilkunastu procent. Gdańsk, którego przedstawiciele w roku 2009 podpisali Kartę Brukselską, zobowiązały się do osiągnięcia wskaźnika co najmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży do 2020 roku. Realizacja założeń Karty Brukselskiej przez Gdańsk w ramach tego projektu odbędzie się przy ścisłej współpracy z Tczewem. Projekt obejmuje oprócz Gdańska i Tczewa także miasta z Czech i Słowacji. Budżet projektu wynosi ponad 3 mln euro.

Warunkiem przystąpienia do projektu było przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej, według sprawdzonej w ponad 140 miastach Europy, metody BYPAD. W oparciu o nią opracowano dwuletnie plany działań na rzecz poprawy systemu rowerowego obu pomorskich miast. Zakładają one, że kolejne elementy udogodnień w infrastrukturze rowerowej będą tworzone w oparciu o rzetelne badanie potrzeb, a codzienne korzystanie z roweru będzie odpowiednio promowane.

Projekt „Access by Cycling – multimodal”, obecnie w fazie zatwierdzania, koncentruje się na poprawie powiązań między ruchem rowerowym, a systemem komunikacji publicznej. Ważnym jego elementem będzie wdrożenie „planów podróży” w wybranych instytucjach sektora publicznego i w firmach prywatnych. Plany te pokażą co należy zrobić, by większa liczba osób rezygnowała z samochodu w codziennych dojazdach do pracy. Konsorcjum obejmuje miasta: Rostok, Gdańsk, Kalmar oraz organizacje skupione w ECF – Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy (ADFC) oraz PSWE z Gdańska. Budżet projektu wynosi 1,4 mln euro.

Ostatni projekt dotyczy trasy rowerowej EuroVelo 13. Powstaje ona z inicjatywy Michaela Cramera, posła do Parlamentu Europejskiego. Po sukcesie, jakim okazała się trasa rowerowa prowadząca śladem dawnego muru berlińskiego, Michael Cramer opracował projekt budowy analogicznego szlaku wzdłuż przebiegu całej żelaznej kurtyny – od Morza Białego do granicy między Bułgarią a Grecją nad Morzem Czarnym. Michael Cramer miał możliwość przedstawienia koncepcji szlaku w maju bieżącego roku w czasie dorocznego zjazdu sprawozdawczego Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF) zorganizowanego w Tczewie.

Projekt ma za zadanie opracowanie szczegółowej koncepcji znakowania oraz systemu informowania turystów rowerowych o historii podziału Europy w latach 1945-1989. Jego budżet wynosi 120 tys. Euro. Na wybrzeżu gdańskim przebieg trasy zostanie zaprojektowany tak, by rowerzyści mogli dotrzeć do miejsc wiążących się z powstawaniem Solidarności i wkładem społeczeństwa Pomorza w obalenie systemu komunistycznego. W projekcie udział biorą jedynie członkowie ECF, a liderem międzynarodowego konsorcjum projektowego jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE) z Gdańska.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj