Zakończyły się prace przy pierwszym etapie największej w regionie powiatu brzeskiego i oławskiego inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi ponad 30 milionów euro.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzegu polegała na wyposażeniu obiektu w nowoczesne urządzenia, dzięki którym zmniejszy się ilość osadów. Zmodernizowana oczyszczalnia pozwoli również na wykorzystanie powstającego biogazu do produkcji energii elektrycznej przy pomocy specjalnie do tego celu wybudowanych agregatów prądotwórczych. – Po raz pierwszy w Polsce zastosowaliśmy tutaj innowacyjną technologię polegającą na mikrobiologicznym odsiarczaniu biogazu, co uchroni instalacje technologiczne oraz agregaty prądotwórcze przed nadmiernym zużyciem i korozją – wyjaśnia Maciej Czysty, inspektor nadzoru z ramienia inżyniera kontraktu. – Biogaz wytwarzany będzie z osadów ściekowych będących produktem ubocznym pracy oczyszczalni ścieków.

Realizacją robót przy pierwszym etapie inwestycji, który obejmował rozbudowę i wyposażenie oczyszczalni ścieków w Brzegu w najnowocześniejsze urządzenia do produkcji biogazu, zarządzało jako inżynier kontraktu konsorcjum wrocławskich firm PM Group i Ekoncentrum. Zakres prowadzonych prac obejmował nadzór inwestorski, zarządzanie finansowe wraz z rozliczeniem przedsięwzięcia, a także odbiór końcowy i rozruch technologiczny obiektu.

Inwestycja prowadzona była w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków w Brzegu. W 60 procentach była dofinansowana z Unii Europejskiej. Swoim zasięgiem objęła miejscowości powiatu brzeskiego (województwo opolskie) i oławskiego (województwo dolnośląskie). Jej wartość wyniosła ponad 3,5 miliona euro.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzegu to jedna z trzech części projektu realizowanego przez konsorcjum PM Group i Ekocentrum. W wyniku kolejnych kontraktów zostanie rozbudowany system kanalizacyjny o długości około 260 kilometrów. Sieć powstanie w gminach Lubsza, Oława, Olszanka, Skarbimierz i Lewin Brzeski.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj