Aglomeracja Giżycko otrzymała dofinansowanie na kompleksową inwestycję w dziedzinie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Giżyckiej będzie największą inwestycją w giżyckim mikroregionie Wielkich Jezior Mazurskich, realizowaną z udziałem europejskiego dofinansowania.

Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na około 80 mln zł, z czego 41 mln zł będzie stanowiło unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Inwestycja obejmująca modernizację, budowę i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze miasta Giżycka, a także gmin Giżycko, Miłki i Kruklanki, nie obciąży natomiast budżetów poszczególnych samorządów.

Największe prace będą prowadzone w gminie Giżycko. W samym Giżycku natomiast zostanie uzbrojona ul. Jeziorna, teren przy ul. Grodzieńskiej, Twierdza Boyen i tzw. Wyspa Giżycka. Ponad to dezodoryzację oczyszczalni ścieków oraz modernizację całej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj