Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku podpisał umowę z wykonawcą kontraktu nr 3 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II”, który realizowany będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”.

Wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm: „Molewski” Sp. z o.o. w Chodczu, „Hydrobud” Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim i „Husar Budownictwo Inżynieryjne” Sp. z o.o. we Włocławku.

Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie dostępności mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej. Poprzez likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych, które stanowią poważne zagrożenie dla wód podziemnych, poprawi się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych. Wzrośnie również stopień skanalizowania w mieście, który po zakończeniu realizacji projektu osiągnie wskaźnik 98%.

Wartość kontraktu nr 3 wynosi 5,54 mln zł netto, a jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

źródło: wloclawek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj