W czerwcu 2009 r. rozpocznie się rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków – (WOŚ) największego zadania w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II”, finansowanego z udziałem Funduszu Spójności.

Rozbudowa i modernizacja WOŚ jest priorytetową inwestycją dla miasta Wrocławia w zakresie zarządzania gospodarką ściekową oraz mającą strategiczne znaczenie dla poprawy środowiska naturalnego w dorzeczu Odry, a w dalszej kolejności jej odbiorniku tj. Morzu Bałtyckim.

Dzięki jej realizacji oraz równocześnie prowadzonej modernizacji przepompowni na terenie Starego Portu przy ul. Kleczkowskiej, połączonej z budową systemu rurociągów tłocznych, powstanie tzw. docelowy system oczyszczania. Ideą docelowego systemu oczyszczania jest stworzenie układu, który pozwoli na skierowanie wszystkich ścieków sanitarnych północnej, jak i południowej części Wrocławia na jedną oczyszczalnię, spełniającą wszystkie wymagania dyrektyw unijnych.

Obecnie ścieki z północnej części Wrocławia przepompowywane są przez Stary Port na Pola Osobowickie. Po zakończeniu inwestycji przepompownia Stary Port przekieruje je nowym rurociągiem tłocznym na Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków. Działania te pozwolą w przyszłości na odblokowanie większości terenów zajmowanych obecnie przez naturalną oczyszczalnię Pola Osobowickie.

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków Janówek znajduje się w północno – zachodniej części Wrocławia. Została uruchomiona w 2001 r. Jest nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu. Mechaniczno-biologiczna oznacza, że możliwe jest usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń fizycznych stanowiących zawiesinę, jak również związków rozpuszczonych.

W ramach inwestycji powstaną takie obiekty i urządzenia jak nowa komora rozdziału, dwa osadniki wstępne, trzy reaktory biologiczne, trzy osadniki wtórne, cztery nowe komory fermentacyjne tzw. WKF-y. Obok podstawowych elementów układu oczyszczania, rozbudowane i zmodernizowane zostaną również obiekty i urządzenia towarzyszące, jak np. przepompownie, pompy, dmuchawy i stacje zasilania.Nowością na oczyszczalni będzie instalacja do suszenia osadów ściekowych powstających podczas procesu oczyszczania ścieków. Zastosowanie układu do termicznej obróbki osadów pozwoli na zdecydowane (prawie czterokrotne) zmniejszenie ich objętości. Wysuszony osad przyjmie postać granulatu, który będzie produktem całkowicie stabilnym pod względem higieniczno-sanitarnym, a ponadto bezpyłowym, bezzapachowym i niehigroskopijnym. Takie przetworzenie osadu ograniczy ilość osadów przeznaczonych do ostatecznego zagospodarowania lub składowania, a co za tym idzie zapewni minimalizację ich uciążliwości dla otoczenia i zagrożeń dla środowiska naturalnego.W wyniku inwestycji rozbudowy i modernizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków zostanie podwojona wydajność oczyszczalni. Aktualnie WOŚ oczyszcza około 70 tys. m3 ścieków na dobę. Niniejsza inwestycja zapewni możliwość oczyszczenia w ciągu doby do stopnia wymaganego aktualnymi przepisami około 140 tys. m3 ścieków z całej aglomeracji wrocławskiej i kilku sąsiednich gmin.

Wykonawca prac: Konsorcjum BUDIMEX DROMEX S.A. oraz CADAGUA S.A
Czas realizacji: 28 miesięcy
Wartość kontraktu : 336 837 806,71 PLN brutto

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej – Etap II” otrzymał dotację z unijnego Funduszu Spójności Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 XII 2004 r. w wysokości 31,2 mln Euro.W wyniku realizacji zadań Projektu, oprócz Zadania B1  „Docelowy system oczyszczania – rozbudowa i modernizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków”, zmodernizowanych zostanie również 6 odcinków magistral wodociągowych, powstanie system przerzutowy ścieków na WOŚ, a także wybudowana zostanie kanalizacja na osiedlu Strachocin-Wojnów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj