18 kwietnia 2012 r. w Centrum Dialog odbyło się spotkanie z reprezentantami władz samorządowych, na terenie których wytypowano potencjalne lokalizacje budowy elektrowni jądrowej. Konsultacje poświęcone rządowym planom zostały zorganizowane w ramach kampanii informacyjnej “Poznaj Atom. Porozmawiajmy o Polsce z Energią”.

– Zależy nam na tym, aby pierwsza polska elektrownia jądrowa powstała przy aprobacie społeczeństwa. Społeczności lokalne są dla nas ważnym partnerem w procesie decyzyjnym dotyczącym rozwoju tego rodzaju energetyki – powiedziała pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska.

W ramach pierwszego z cyklu spotkań, do Warszawy zostali zaproszeni przedstawiciele władz województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, jak również władze powiatów: koszalińskiego, puckiego i wejherowskiego oraz gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa i Mielno.

– Chcemy prowadzić dialog ze społeczeństwem. Pragniemy poznać obawy Polaków i rozwiewać mity na temat energetyki jądrowej – zapewniła wiceminister Trojanowska. Wyraziła nadzieję, że spotkanie stanie się pierwszym krokiem do stworzenia platformy porozumienia pomiędzy rządem, inwestorem, a społecznościami lokalnymi, najbardziej zainteresowanymi budową elektrowni jądrowej.

Wiceminister Trojanowska przedstawiła plany Rządu w obszarze rozwoju energetyki jądrowej, cele kampanii informacyjnej, potrzeby energetyczne Polski oraz zobowiązania środowiskowe, jakie na nasz sektor energetyczny nakłada unijny pakiet klimatyczny. – Do 2030 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 38 proc. Starzejące się, głównie węglowe bloki energetyczne, nie będą w stanie zaspokoić tego zapotrzebowania – powiedziała. Rozwiązaniem są elektrownie jądrowe, w których ma być produkowane 50 TWh energii elektrycznej rocznie. Pozwoli to także uniknąć wyemitowania każdego roku ok. 47 mln ton CO2.

Na potrzebę dialogu zwracał uwagę także były minister środowiska Andrzej Kraszewski. – Najtrudniejsze tematy można rozwiązać, gdy się ze sobą mądrze rozmawia – podkreślił. Jako przykład takiego porozumienia przedstawił wieloletnie funkcjonowanie składowiska nisko i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych w gminie Różan, które przynosi korzyści zarówno społeczności lokalnej, jak i sektorowi jądrowemu. – Czterotysięczne miasto Różan poziomem rozwoju można porównać dziś np. z najlepiej rozwiniętymi miastami Bawarii – powiedział. Częstotliwość zachorowań na raka w gminie należy do najniższych w Polsce.

Korzyści jakie regionom może przynieść budowa i funkcjonowanie elektrowni jądrowej przedstawił prezes PGE Energia Jądrowa Witold Drożdż. Do najważniejszych należą wpływy finansowe z tytułu podatków, rozwój lokalnego rynku usług i zatrudnienia oraz rozwój infrastruktury. – Według szacunków KPMG, z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu gminy gospodarza elektrowni może wpływać rocznie nawet 36 mln zł rocznie. Podobną kwotą będą mogły podzielić się także gminy sąsiednie – powiedział. Jak zapewnił, inwestor uważnie wsłuchuje się w potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych związane z planowanym przedsięwzięciem.

W trakcie zamykającego pierwsze spotkanie panelu dyskusyjnego przedstawiciele samorządów najczęściej podnosili kwestie niezbędnych, ich zdaniem, uregulowań prawnych, tworzenia nowych miejsc zatrudnienia oraz wpływu decyzji o budowie elektrowni jądrowej na turystykę i lokalne przedsiębiorstwa. Uczestnicy spotkania sygnalizowali także, jak ważną rolę w procesie budowania świadomości społeczeństwa o energetyce jądrowej odgrywa rząd i rozpoczęta w kwietniu kampania. – Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania, daje to ludziom poczucie, że rząd liczy się z ich zdaniem. Mieszkańcy mojej gminy pozytywnie odnoszą się do planów budowy elektrowni jądrowej, jednak trzeba będzie wykonać ciężką pracę, żeby to przychylne nastawienie utrzymać. Kampania oraz spotkania takie jak dzisiejsze, mogą w tym pomóc – powiedział Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo.

źródło: MG

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj