Efektywność energetyczna UE oraz rozwój odnawialnych źródeł energii to główne tematy rozmów wiceminister gospodarki Hanny Trojanowskiej z Olą Alterå’em, sekretarzem stanu w szwedzkim resorcie gospodarki.

Wiceminister Trojanowska przedstawiła najważniejsze kierunki polityki energetycznej Polski. – Jest wśród nich zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym oraz rozwój czystych technologii węglowych i energii atomowej – powiedziała wiceszefowa resortu gospodarki.

Dodała, że równie ważna jest efektywność energetyczna. – Idea promowania efektywności powinna zostać rozszerzona na inne kraje, także pozaeuropejskie – podkreśliła. Z tezą tą zgodził się wiceminister Alterå, który zapewnił, że będzie to jednym z priorytetów szwedzkiej Prezydencji w Radzie UE, rozpoczynającej się w lipcu br. – Wizja gospodarki efektywnej energetycznie musi mieć zasięg globalny – zauważył wiceszef szwedzkiego MG.

Wiceminister Alterå podkreślił, że jednym z celów szwedzkiego przewodnictwa w Radzie UE będzie stworzenie długofalowej strategii konkurencyjnej gospodarki europejskiej. – Powinna ona opierać się m.in. na zrównoważonym zarządzaniu surowcami energetycznymi – powiedział wiceminister. Dodał, że ważne jest także sprostanie wyzwaniom rynku, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Wiceministrowie rozmawiali również o rozwoju energii odnawialnej w Polsce i Szwecji. – Obszarami do współpracy między naszymi krajami może być energetyka wiatrowa oraz biomasa i biogazownie – dodała wiceminister Trojanowska. Podkreśliła duże doświadczenie Szwedów w tych dziedzinach.

Plany rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce przedstawił Henryk Majchrzak, dyrektor Departamentu Energetyki w MG. Poinformował, że resort gospodarki kończy prace nad ustawą o efektywności energetycznej, która wprowadzi m.in. instrumenty wsparcia w postaci tzw. białych certyfikatów. – Są to świadectwa przeprowadzenia przedsięwzięć proefektywnościowych, którymi przedsiębiorstwa będą mogły obracać w towarowej giełdzie energii – wyjaśnił.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj