13 stycznia przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej uczestniczyli w spotkaniu z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim.

Rozmowa dotyczyła działań promocyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Pan Stanisław Gawłowski przedstawił główne założenia Programu wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii i obiekty wysokosprawnej kogeneracji przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2009-2012. Program ten będzie służył wsparciu inwestycyjnemu w alternatywne źródła energii, budowie nowych mocy wytwórczych opartych na OZE oraz modernizacji i budowie obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Zakładanym efektem dokumentu będzie poprawa lokalnych rynków energii w dobie kryzysu dostaw gazu.

źródło: pigeo.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj