Czy metan pochodzący ze składowisk odpadów, kopalń, lub pozyskiwany z odpadów zwierzęcych może stanowić źródło czystej energii? 29 października dyskutowano na ten temat podczas dziewiątego już spotkania Klubu NFOŚiGW.

Zaproszeni prelegenci: Tom Frankiewicz oraz profesor Stanisław Hławiczka, przybliżyli klubowiczom międzynarodową inicjatywę dotyczącą ekonomicznie efektywnych sposobów odzysku metanu i wykorzystywania go jako źródła czystej energii, która jest prowadzona przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) pod hasłem: „Methane to Market” (M2M) – metan na rynek.

W ramach tego programu, opracowywane są techniczne i technologiczne metody pozyskiwania i zagospodarowania metanu, będącego istotnym negatywnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu „efektu cieplarnianego” i ocieplania klimatu Ziemi. Zgodnie z wynikami programu, metan może być pozyskiwany z rolnictwa (gospodarka odpadami zwierzęcymi), kopalń węgla, składowisk odpadów (gaz składowiskowy) oraz instalacji gazowych i naftowych.

Inicjatywa M2M podejmuje rozwiązania organizacyjne i finansowe związane z realizacją  inwestycji w przedstawionym obszarze, chodzi o partnerstwo publiczno – prywatne, które może wesprzeć rozwój projektów zagospodarowania metanu

Dyrektor Programu, Tom Frankiewicz  przedstawił Program, jego ideę i efekty jego realizacji oraz propozycje jego wdrażania w różnych krajach. Zaakcentował on współpracę z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem dwóch sektorów biogazowych – gazu składowiskowego i biogazu rolniczego. Profesor Stanisław Hławiczka przedstawił zagadnienia przekształcania pozyskiwanego z kopalń metanu w skroplony gaz ziemny. Będzie to praca wykonywana w ramach projektu Agencji Ochrony Środowiska M2M w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Oprócz pracowników NFOŚiGW obecni byli przedstawiciele MInisterstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wyższego Urzędu Górniczego, Ekofunduszu, Polskiego Klubu Ekologicznego, Instytutu Nafty i Gazu, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Państwowego Instytutu Geologicznego, Atmotermu, CDM-Proeko, Norweskiego Instytutu Ochrony Powietrza, Jaspersa, Atkinsa, Kashue, Metanelu S.A., Centrum Projektów Ekologicznych, Społecznego Instytutu Ekologiczny i inni.

źródło: nfosigw.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj