10 czerwca odbyła się publiczna debata Śląskiej Akademii Ekologicznej poświęcona problemowi dostosowania naszej gospodarki odpadami do wymagań europejskich. Patronat nad nią objął Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie było jednym z głównych wydarzeń w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska w województwie śląskim. Podczas debaty wielokrotnie podkreślano, że zagospodarowanie śmieci komunalnych zgodnie z zobowiązaniami unijnymi Polski, nakazującymi w ciągu dekady zmniejszenie o 35% ilości odpadów składowanych na wysypiska, to jeden z najpilniejszych i najtrudniejszych dziś problemów ekologicznych w kraju. W województwie śląskim rocznie wytwarzanych jest półtora miliona ton odpadów – 13 procent wszystkich polskich śmieci. Ponad 90 procent z nich trafia na składowiska. Większość z nich jest już przepełnionych, a nowych nie ma gdzie budować.

Jak poinformował Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, resort przygotował już założenia pakietu zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. – Ich celem będzie przekazanie samorządom tzw. władztwa nad odpadami nie w drodze referendum jak obecnie, lecz dzięki przekazaniu prawa do podjęcia takiej decyzji przez radę gminy. W ministerialnych propozycjach uwzględniono też wariant przejściowy, pozwalający gminom przygotowanie się do skutecznej realizacji nowych obowiązków. Polska reforma odpadowa będzie się wiązać z koniecznością ustalenia powszechnej opłaty śmieciowej, zmianami organizacyjnymi i kadrowymi. Prawdopodobnie po wszystkich konsultacjach nowe rozwiązania będą miały szanse wejść w życie od przyszłego roku – powiedział wiceminister.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj