26 i 27 stycznia 2009 r. w toruńskim Centrum Targowym Park odbędą się spotkania konsultacyjne, dotyczące budowy spalarni odpadów dla Torunia i Bydgoszczy. Blisko 150 mieszkańców zgłosiło chęć zwiedzenia nowoczesnego zakładu termicznej utylizacji odpadów w Berlinie.

Od kilku miesięcy miasta Toruń i Bydgoszcz wspólnie starają się o umieszczenie na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach kampanii informacyjnej i konsultacji społecznych dotyczących tego projektu, prowadzonych obecnie zarówno w Toruniu jak i w Bydgoszczy, odbywają się warsztaty dla nauczycieli, spotkania z mieszkańcami i organizacjami ekologicznymi.
 
Spotkania są okazją do wymiany opinii z zainteresowanymi grupami społeczności lokalnej oraz dają im możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji do projektu. Oprócz  informacji dotyczących spalarni odpadów, uczestnicy spotkań poznają zasady funkcjonowania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z naciskiem na obowiązujące regulacje prawne, zarówno polskie, jak i unijne.

Dla chętnych mieszkańców obu miast zorganizowano wyjazd do zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Berlinie. Pierwsza 20-osobowa grupa zwiedziła zakład 5 stycznia br. Ponieważ lista chętnych obejmuje około 130 osób, w najbliższym okresie organizowane będą kolejne wyjazdy.

Najbliższe spotkania w ramach konsultacji społecznych odbędą się 26 i 27 stycznia 2009 r. o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Centrum Targowego Park przy Szosie Bydgoskiej 3. W poniedziałek, 26 stycznia będą to warsztaty przeznaczone dla nauczycieli, natomiast 27 stycznia firma Południe II z Krakowa poprowadzi otwarte spotkanie konsultacyjne dla pozarządowych organizacji ekologicznych i zainteresowanych mieszkańców.

źródło: torun.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj