W Płocku trwają negocjacje władz miasta z portugalską SUMĄ w sprawie prywatyzacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

Właścicielem ZUOK, zajmującego się m.in. segregacją śmieci, odzyskiwaniem surowców wtórnych i składowaniem odpadów jest płocki samorząd. Pierwsza próba jej sprywatyzowania przed rokiem nie powiodła się. Pod koniec ub.r. władze miasta ponownie ogłosiły zamiar zbycia do 100 proc. udziałów. Zgłosiły się trzy firmy, które złożyły wstępne oferty: SITA, Remondis oraz SUMA.

Po rozpatrzeniu wstępnych propozycji ratusz zaprosił wszystkich do złożenia oferty wiążącej. Następnie za najbardziej perspektywiczną została uznana oferta Portugalczyków. Przez najbliższy miesiąc SUMA będzie miała wyłączność na prowadzenie negocjacji. Jak powiedział „GW” prowadzący rozmowy z Portugalczykami wiceprezydent Płocka Dariusz Zawidzki, po dwóch dniach negocjacji obie strony porozumiały się co do kluczowych elementów, m.in. kwestii ceny, za jaką SUMA chce kupić udziały w Kobiernikach.

źródło: Gazeta Wyborcza Płock

Czytaj więcej

Skomentuj