George Kremlis, Szef Wydziału ds. polityki spójności oraz ocen oddziaływania na środowisko w Komisji Europejskiej, odwiedził Polskę.

W dniu 28 lutego br., w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie dr. Macieja Trzeciaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody z Georgem Kremlisem, Szefem Wydziału ds. polityki spójności oraz ocen oddziaływania na środowisko w Komisji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstw: Środowiska, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat problemów związanych z nieprawidłową transpozycją do prawa polskiego Dyrektyw: o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) i o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Omawiano m.in. sprawy związane z nowelizacją prawa, pod kątem dostosowania go do ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Dyskutowano również na temat, przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, ubiegających się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Ponadto, poruszono sprawę, planowanej przez Konsorcjum Nord Stream, budowy gazociągu północnego po dnie Morza Bałtyckiego, w odniesieniu do stopnia, w jakim inwestycja ta będzie spełniała wymogi Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Konwencja z Espoo). 

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj