W związku ze zgłaszanymi przez samorządy wątpliwościami w sprawie możliwości udzielania pomocy finansowej z budżetów tych jednostek spółkom wodnym Ministerstwo Finansów opublikowało stosowne wyjaśnienia. Wynika z nich, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać spółkom wodnym dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na realizację inwestycji (art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne). Jednak podmiot otrzymujący dotację nie może należeć do sektora finansów publicznych i działać w celu osiągnięcia zysku, a udzielana dotacja będzie przeznaczona na cel publiczny związany z realizacją zadań samorządu. Przepis ten nie upoważnia jednak do udzielania spółkom wodnym dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj