Otwarto jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów we wschodniej Polsce. Ma on rozwiązać problemy śmieciowe odpadowe Chełma oraz kilkunastu samorządów, które weszły do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.

Do związku należą: miasta Chełm i Rejowiec Fabryczny oraz gminy: Białopole, Chełm, Dubienka, Hrubieszów, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Uchanie, Wierzbica, Wojsławice, Wola Uhruska i Żmudź.

Budowa zakładu rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Większość środków na tę inwestycję miasto pozyskało z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W skład zakładu wchodzą: sortownia i hala magazynowa. Sortownia ma powierzchnię blisko 3 800 mkw. i wysokość ponad 8 metrów. W jej sąsiedztwie znajduje się wiata obróbki kompostu, a po drugiej stronie obiektu funkcjonuje składowisko odpadów azbestowych. Wokół nowego zakładu powstały drogi dojazdowe, parkingi i wielkie place kompostowe. Jest także niecka przeznaczona na tzw. odpady balastowe.

Inwestycja pochłonęła blisko 36 milionów złotych, z czego ponad 26 mln dołożyła Unia Europejska.

Do zakładu w Srebrzyszczu trafiać będą śmieci od mieszkańców gmin, które są członkami związku. W przyszłym roku gminy te podpiszą umowy z odbiorcami, którzy zobowiązani będą do tego, aby wywozić odpady na wspólne wysypisko.

Gminy, które do związku nie należą mogą mieć poważny problem. Wysypiska, które nie spełniają unijnych norm, nie mają prawa bytu. Gminy, które nie będą miały umowy z srebryskim zakładem, będą musiały szukać miejsca gdzie indziej. Im dalej, tym koszt transportu będzie większy.

Źródło: EkoLublin

Czytaj więcej

Skomentuj